5th International Congress on Psycpharmacology

30 Ekim, 2013
Çarşamba
31 Ekim, 2013
Perşembe
1 Kasım, 2013
Cuma
2 Kasım, 2013
Cumartesi
3 Kasım, 2013
Pazar

31 EKİM 2013, Perşembe

07:30-09:00 Kurs-4
Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Bozukluk ve Birlikte Görülen Hastalıkların Yönetimi

Aynur Akay (Türkiye) (Türkçe)
Neslihan Emiroğlu (Türkiye) (Türkçe)
Kurs-5
DSM 5 Oryantasyon ve Eğitimi

Dost Öngür (ABD) (İngilizce)
Kurs-6
Farmakoterapi ile Psikoterapiyi birlikte Kullanmada Ustalaşmak

Hakan Türkçapar (Türkiye) (Türkçe)
Kurs-7
Şizofrenide Deneysel Hayvan Modelleri

Osman Metin İpçioğlu (Türkiye) (Türkçe)
Hüseyin Günay (Türkiye) (Türkçe)
09:00-10:30

SALON A
Konferans:
Semptomlar veya Yetersiz Başetme Stratejileri? DEHB'de Geç-Tanı Konmuş Yetişkinler ve Yakınları için Karmaşanın Netleştirilmesi ve Başarı Stratejileri
Gina Pera (ABD)

Moderatör:
M Akif Ersoy (Türkiye)

SALON B
Panel-4
Çocuk ve Ergenlerde Psikofarmakolojik Tedavilerde Yaşanan Güçlükler ve Başa Çıkma Yöntemleri - I


Tartışmacı Moderatörler:
Bengi Semerci (Türkiye) - John T. Walkup (ABD)

Epigenetik ve psikiyatri
Özlem Özcan (Türkiye)

Çocuk ve ergenlerde tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozuklukta alternatif yaklaşımlar
Kağan Gürkan (Türkiye)

Ergenlerde sosyal anksiyete bozukluğunda tedavi yaklaşımlarındaki farklılıklar
Sabri Hergüner (Türkiye)

Çocuk ve ergenlerde depresif bozukluklarda antidepresan ilaç kullanımı şart mı?
Ömer Faruk Akça (Türkiye)

Türkiye ve dünyada, çocuk ve ergen psikiyatrisinde farmakokinetik, farmakodinamik ve farmakogenetik yaklaşım
Caner Mutlu (Türkiye)

SALON C
Ortak Panel-3: TAP - Russian Scientific Society of Pharmacologists
Nöroproteksiyon: Mit mi Gerçek mi?


Tartışmacı Moderatörler:
Elena Valdman (Rusya) - Rüstem Aşkın (Türkiye)

GABA reseptörleri aracılı nöroproteksiyon
Hüseyin Günay (Türkiye)

Sigma-1 ligandı afobazolün nöroprotektif özellikleri
Sergey Seredenin (Rusya)

Yeni antiparkinson ve nöroprotektif madde: hemantane
Elena Valdman (Rusya)

Klinik uygulamada nöroproteksiyonun önemi
Ümit Başar Semiz (Türkiye)

10:30-11:00 ÇAY KAHVE ARASI
11:00-12:00

Atipik Antipsikotiklerin Geçmiş 15 Yılı, Bugünü ve Geleceği

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz: Şizofreni Tedavisi ve Antipsikotiklerin Geleceği
Prof. Dr. Baybars Veznedaroğlu: Şizofreni Tedavisi ve Antipsikotiklerin Bugünü
Prof. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu: Şizofreni Tedavisi ve Antipsikotiklerin Son Onbeş Yılı

12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:30

SALON A
Ortak Panel-4: TAP - CNPS
Şizofreni Tedavisinde Güncel Sorunlar


Tartışmacı Moderatörler:
Pavel Mohr (Çek Cumhuriyeti) - Oğuz Karamustafalıoğlu (Türkiye)

Şizofreni hastalarında kardiyometabolik risk: ilaç ve monitorizasyonun etkisi
Jiri Masopust (Çek Cumhuriyeti)

Şizofreni hastalarında fonksiyonel bozukluk ve antipsikotik tedavi
Pavel Mohr (Çek Cumhuriyeti)

Şizofrenide relapsları ortadan kaldırabilirmiyiz?
Filip Spaniel (Çek Cumhuriyeti)

Nöroplastisite tabanlı beyin stimülasyonu ve psikofarmakoloji içinde nöropsikiyatri
Martin Anders(Çek Cumhuriyeti)

Uzun süreli psikiyatrik tedavilerde ilaç tedavisine uyum sorunları ile başa çıkmak
Hakan Türkçapar (Türkiye)

Şizofrenide sigara kullanımı ve ötesi
Köksal Alptekin (Türkiye)

SALON B
Panel-5
Çocuk ve Ergenlerde Psikofarmakolojik Tedavilerde Yaşanan Güçlükler ve Başa Çıkma Yöntemleri-II


Tartışmacı Moderatörler:
Tümer Türkbay (Türkiye) - Mücahit Öztürk (Türkiye)

Çocuk ve ergenlerde ilk atak psikotik bozukluklar
Pınar Öner (Türkiye)

Çocuk ve ergenlerde tik bozukluğu tedavisine güncel yaklaşımlar
Canan Tanıdır (Türkiye)

Çocuk ve ergen psikiyatrisinde acil durumlar ve yönetimi
Ayşe Kılınçaslan (Türkiye)

Çocuk ve ergen psikiyatrisinde farmakogenetiğin önemi
Nukhet İşiten (Türkiye)

SALON C
Ortak Panel-5: TAP - ISNP
Bipolar Bozukluğun Tedavisi: Moleküler Hipotezden Klinik Gerçekliğe


Tartışmacı Moderatörler:
Konstantinos N. Fountoulakis (Yunanistan)
Numan Konuk (Türkiye)

Bipolar bozukluğun tedavisinde özel reseptörler ve nörotransmitter sistemlerinin hedeflenmesi
Konstantinos N Fountoulakis (Yunanistan)

Bipolar bozukluk için potansiyel yeni tedavi hedefleri olarak PKC & GSK3B yolakları
Aysegül Yıldız (Türkiye)

Bipolar bozuklukta kanıta dayalı tedavi ve klavuzlardaki incelikler
Matina Magiria (Yunanistan)

Bipolar bozukluğun farmakoepidemiyolojisi: sistematik gözden geçirme
Dimos Dimelis (Yunanistan)

Bipolar bozukluklarda tedaviye direnç ve dirençle baş etme stratejileri
Erhan Kurt (Türkiye)

14:30-15:00 ÇAY KAHVE ARASI
15:00-16:00

Şizofrenide negatif semptomların tedavisinde yeni bir perspektif: Glutamat Teorisi ve Glisin Geri Alım İnhibisyonu
Oturum Başkanı: Mesut Çetin
Konuşmacılar: Nesrin Dilbaz
Ali Saffet Gönül

16:00-17:00

Poster Sunumu

Moderatörler
Selim Kılıç
Alican Dalkılıç
Murad Atmaca
Cengiz Başoğlu
Bengi Semerci

16:00-16:30

ÇAY KAHVE ARASI

16:30-18:30

SALON A
Panel-6
Yeme Bozuklukları: Nozolojiden Tedaviye: Bir Güncelleme


Tartışmacı Moderatörler:
Alican Dalkılıç (ABD) - Atila Erol (Türkiye)

DSM-5'de yeme bozuklukları ve değişiklikleri için gerekçeler ile DSM-IV'e göre kıyaslamalar ve yeme bozukluklarının epidemiyolojisi
H. Hoek (Hollanda)

Yeme bozuklukları ve komorbid durumlarda psikofarmakolojik tedaviler
Alican Dalkılıç (ABD)

Obsesif kompulsif spektrum bozukluklarında anoreksiya nervozanın yeri
Atila Erol (Türkiye)

Obez bariatrik cerrahi hastalarının psikiyatrik değerlendirme ve takibi
Güzin M. Sevinçer (Türkiye)


SALON B
Ortak Panel-6: TAP - Marce Society
Perinatal Dönemde Maternal Tedavilerin Bebeğe Etkisi


Tartışmacı Moderatörler:
Nine Glangeaud (Fransa) - Oğuz Omay (Fransa)

Gebelikte psikotropik ilaç kullanımının bebeğe olan etkileri: Marce Francophone MBU veritabanının sonuçları
Nine Glangeaud (Fransa)

Yerine koyma tedavilerinin obstetrik ve yenidoğan bakımında yeri nedir?
Domnique Dallay (Fransa)

Gebelikte lityum tedavisinin bebeklere etkisi
M. Luisa Imaz (Spain)

Gebelik planlayan iki uçlu bozukluğu hastalarına nasıl yaklaşılmalı?
Mine Şahingöz (Türkiye)

Tedavi gören perinatal psikiyatri hastaları üzerinde etik, yasal sorumluluklar ve önemli notlar
Gökşen Yüksel (Türkiye)

SALON C
Ortak Panel-7:
Geçmiş Sovyetler Birliğinde Psikiyatri ve Psikofarmakoterapi: Avrupa ve Asya Arasında Köprü


Tartışmacı Moderatörler:
Peter Morozov (Rusya) - Haluk Savas (Türkiye)

Giriş
Peter Morozov (Rusya)

Kazakistan Cumhuriyeti Psikiyatri Servisleri: Görev ve Beklentileri
S.A. Altynbekov (Kazakistan)

Duygusal tükenmişlik sorunlarından biri olarak antipsikotik ilaçların uygunsuz kullanımı
T.I. Galako (Kırgızistan)

Postabstinent bozukluklarında astenoa dinamik seçeneğinin düzeltilmesi
Nazira Khodjaeva (Özbekistan)

Erken kariyer psikiyatristleri için eğitim ve bilimsel projelerde bölgeler arası işbirliği deneyimi
D.A. Smirnova (Rusya)

İlaç firmaları ruh sağlığı reformlarını destekleyebilir mi?
Giorgi Geleishvili (Gürcistan)

18:30-19:00

ÇAY KAHVE ARASI

19:00-20:30

SALON B
Panel-7

Antipsikotiklere Bağlı Kilo Alımı Yeme Bozuklarının Hipotalamik Düzenlenmesinde Ana Faktör mü? METU-GATA Proje Çalışmasının Sonuçlarının Paylaşımı

Tartışmacı Moderatörler:
Murad Atmaca (Türkiye)
Özcan Uzun (Türkiye)

Normal yeme davranışının düzenlenmesi ve bir ekip ile METU-GATA proje süreçlerindeki çalışmalar hakkında bilgi
Mehmet Ak (Türkiye)

Atipik antipiskotik ile indüklenmiş kilo alımının hipotalamik düzenlemenin bozulması ile ilişkisi: METU-GATA hasta çalışma grubunun sonuçları
Levent Sütçügil (Türkiye)

Atipik antipsikotikler ile indüklenmiş kilo alımında hipotalamik nöropeptid gen ekpresyonun düzenlenmesindeki değişiklikler bir faktör olabilir mi? METU-GATA sıçan çalışma grubunun sonuçları
Tülin Yanık (Türkiye)

Atipik antipsikotikle indüklenmiş kilo alımının olası diğer mekanizmaları ve koruyucu tedavi seçenekleri
Süleyman Akarsu (Türkiye)

SALON C
Panel-8
Şizofreni Hastalarında Tedavi ve Tedavi Uygulamaları

Tartışmacı Moderatörler:
Erdal Işık ( Türkiye)
Orhan Doğan ( Türkiye)

Şizofrenide depresyonla başetmek
Erdal Işık (Türkiye)

Şizofreni hastalarında tedavi işbirliği, tedaviye uyumsuzluk
Orhan Doğan (Türkiye)

Şizofreni hastalarında akılcı antipsikotik kullanımı
Hülya Turgut (Türkiye)

Bakım merkezlerindeki şizofreni hastalarının antipsikotik kullanım özellikleri
E. Erdal Erşan(Türkiye)

Şizofrenide ruhsal iyileştirim
Mustafa Yıldız(Türkiye)

Kurs-8
Gençlik İntiharları: Risk Faktörleri, Tarama, Değerlendirilmesi, ve Müdahale
Andres J. Pumariega (ABD) (İngilizce)
Alican Dalkılıç (ABD) (İngilizce)
Kurs-9
Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisinin Temelleri-I

John T Walkup (ABD) (İngilizce)
Kurs-10
Ağır Ruhsal Hastalıklarda Rehabilitasyon ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri’nin İşleyişindeki Yeri

Hülya Ensari, T.C.Sağlık Bakanlığı (Türkiye) (Türkçe)
Mehtap Arslan (Türkiye) (Türkçe)

Türkçe - İngilizce; İngilizce - Türkçe simultane çeviri